Composició de la Junta Rectora

Membres nats de la Junta Rectora (Art. 13. estatuts del Consorci Universitari)

UNED

Rector Magnífic de la UNED

Sr. Ricardo Mairal Usón

Vicerector de Centres Associats de la UNED

Sr. Jesús de Andrés Sanz

Secretària General de la UNED

Sra. Rebeca de Juan Díaz

Diputació Provincial de València

President de la Diputació de València

Sr. Antoni Francesc Gaspar Ramos

Diputada Àrea Benestar Social i Educació

Sra. Mercedes Berenguer Lloréns

Alzira

Alcalde Ajuntament de Alzira

Sr. Diego Gómez García

Centre Alzira-Valencia

Director del Centre Associat Alzira-Valencia

Sr. Alejandro Cerdá Esteve

Secretari del Centre Associat Alzira-Valencia

Sr. José David Torres Cano

Representant dels Professors Tutors

Sr. Francisco Hurtado Orts

Representant dels Estudiants

Sr. Laura López Zunzunegui

Representant del P.A.S.

Sr. Carlos Triguero Ramírez

Membros invitats a la Junta Rectora del Consorci

Alcaldessa de l’Ajuntament de Gandia

Sra. Diana Morant Ripoll

Alcalde de l’Ajuntament de Ontinyent

Sr. Jorge Rodríguez Gramage

Alcalde de l’Ajuntament de Sagunt

Sr. Darío Moreno Lerga

Alcalde de l’Ajuntament de Xátiva

Sr. Roger Cerdá i Boluda