Composició de la Junta Rectora

Membres nats de la Junta Rectora (Art. 13. estatuts del Consorci Universitari)

UNED

Rector Magnífic de la UNED

Ricardo Mairal Usón

Vicerector de Centres Associats de la UNED

Jesús de Andrés Sanz

Secretària General de la UNED

Rebeca de Juan Díaz

Diputació Provincial de València

President de la Diputació de València

Antoni Francesc Gaspar Ramos

Diputada Àrea Benestar Social i Educació

Mercedes Berenguer Lloréns

Alzira

Alcalde Ajuntament de Alzira

Diego Gómez García

Centre Alzira-Valencia

Director del Centre Associat Alzira-Valencia

Alejandro Cerdá Esteve

Secretari del Centre Associat Alzira-Valencia

José David Torres Cano

Representant dels Professors Tutors

Francisco Hurtado Orts

Representant dels Estudiants

Laura López Zunzunegui

Representant del P.A.S.

Carlos Triguero Ramírez

Membros invitats a la Junta Rectora del Consorci

Alcaldessa de l’Ajuntament de Gandia

Diana Morant Ripoll

Alcalde de l’Ajuntament de Ontinyent

Jorge Rodríguez Gramage

Alcalde de l’Ajuntament de Sagunt

Darío Moreno Lerga

Alcalde de l’Ajuntament de Xátiva

Roger Cerdá i Boluda