Composició del Consell de Centre

Director del Centre Associat Alzira-Valencia

Sr. Alejandro Cerdá Esteve

Secretari del Centre Associat Alzira-Valencia

Sr. José David Torres Cano

Coordinadora de l’Àrea Acadèmica d’Humanitats

Sra. Milagros Moro Ipola

Coordinadora de l’Àrea Acadàmica de Dret

Sra. Isabel Rodríguez Martínez

Coordinador de l’Àrea Acadàmica d’A.D.E.

Sr. Enrique Cebolla Vives

Coordinador de l’Àrea Acadèmica de Ciències

Sr. Ignasi Rosell Escribà

Coordinadora del C.A.D. i Cursos d’Extensió Universitària

Sra. Cristina Moya Pérez

Coordinadora del Màster Universitari en Formació del Professorat d’E.S.O., Batxillerat, Formació Professional i Ensenyança d’Idiomes

Sra. Mª Jesús Yago Casas

Coordinador de Qualitat

Sr. Francisco Paredes Salado

Coordinadora del COIE

Sra. Mª Eugenia Ruiz Molina

Coordinadora del CUID

Sra. Myriam Thiron Blot

Coordinadora de la Biblioteca

Sra. Concha Soler Tronchoni

Coordinadora de l’Extensió de Gandia

Sra. Dolores Ribera Ibáñez

Coordinador de la Seu d’Alzira

Sr. Jordi Vila i Vila

Coordinador de la Extensió d’Ontinyent

Sr. José E. Juan Esplugues

Coordinador de l’Aula de Sagunt

Sr. Pascual Ferrer Santamaría

Coordinador de l’Aula de Xàtiva

Sr. Javier Martín Olivares

Representant de Professores Tutors

Sr. Francisco Hurtado Orts

Representant del P.A.S.

Sr. Carlos Triguero Ramírez

Representant dels Estudiants

Sra. Laura López Zunzunegui