Composició del Consell de Centre

Director del Centre Associat Alzira-Valencia

Alejandro Cerdá Esteve

Secretari del Centre Associat Alzira-Valencia

José David Torres Cano

Coordinadora de l’Àrea Acadèmica d’Humanitats

Milagros Moro Ipola

Coordinadora de l’Àrea Acadàmica de Dret

Isabel Rodríguez Martínez

Coordinador de l’Àrea Acadàmica d’A.D.E.

Enrique Cebolla Vives

Coordinador de l’Àrea Acadèmica de Ciències

Ignasi Rosell Escribà

Coordinadora del C.A.D. i Cursos d’Extensió Universitària

Cristina Moya Pérez

Coordinadora del Màster Universitari en Formació del Professorat d’E.S.O., Batxillerat, Formació Professional i Ensenyança d’Idiomes

Mª Jesús Yago Casas

Coordinador de Qualitat

Francisco Paredes Salado

Coordinadora del COIE

Mª Eugenia Ruiz Molina

Coordinadora del CUID

Myriam Thiron Blot

Coordinadora de la Biblioteca

Concha Soler Tronchoni

Coordinadora de l’Extensió de Gandia

Mª Rosario Sebastiá Asensi

Coordinador de la Seu d’Alzira

Jordi Vila i Vila

Coordinador de la Extensió d’Ontinyent

José E. Juan Esplugues

Coordinador de l’Aula de Sagunt

Pascual Ferrer Santamaría

Coordinador de l’Aula de Xàtiva

Javier Martín Olivares

Representant de Professores Tutors

Francisco Hurtado Orts

Representant del P.A.S.

Carlos Triguero Ramírez

Representant dels Estudiants

Laura López Zunzunegui